تنظیم و آموزش فعال سازی Object Abandoned / Missing

تنظیم و آموزش فعال سازی Object Abandoned / Missing

تنظیم و آموزش فعال سازی Object Abandoned / Missing

کاربری تصویری : این قابلیت فقط می تواند بروی بخشی از تصویر که اهداف به صورت پراکنده هستند، اعمال شود و تغییرات مکرر نور تاثیری بر شناسایی اهداف ندارد. هشدار مفقود شدن جسم در صورت تنظیم حساسیت نسب به جسم گم شده افزایش می یابد و مکرراً عمل پوشش از جسم انجام می شود، این هم در نظر داشته باشید هشدار خطا زمانیکه تردد مردم در صحنه وجود داشته باشد نیز افزایش می یابد. در نتیجه برای یک تشخیص سالم در محیط، نیاز است که محیط ساده باشد عاری از هرگونه پیچیدگی و شلوغی تردد افراد.
شرح: شیء رها شده به معنی تشخیص هر نوع شیء که در محدوده مشخص شده از تصویر رها شده باشد و اعلام هشدار نسبت به زمان تنظیم شده برای شئء رها شده بستگی دارد. در صورت تشخیص اتفاق عملیات ضبط، snapshot و هشدار براساس تنظیم کاربر فعال می شود. تشخیص شیء گمشده به این معنی است که اگر جسمی به بیرون از محدوده تعریف شده تصویر جابجا شود گفته می شود و این تشخیص نسبت به زمان تعریف شده کاربر بستگی دارد. در صورت بروز جابجایی عملیات ضبط، snapshot، و هشدار بر اساس تنظیم کاربر فعال می شود.
 
   
       شیء گم شده                   شیء رهاشده
 

پیش نیاز

دوربین مداربسته تحت شبکه هوشمند.
■ یک دوربین مداربسته HDCVI که به یک دستگاه HDCVI DVR متصل است و دارای وِیژگی ها هوشمند است.
■ فریم ویرهای بروزرسانی که از ویژگی های هوشمند پشتیبانی می کند.
■ Internet Explorer.
 

IVS بهترین تمرینها

برای جلوگیری از بروز مشکلات تطابق IVS بین دوربین و NVR، لطفاً هر دو دستگاه را بروزرسانی کنید، هم دستگاه و هم دوربین را hard reset کنید.
 

ویدئو نحوه تنظیمات

 

چگونگی تنظیم Object Abandoned / Missing - شیء گم شده / شیء رهاشده

نکته: این سیستم، آماری از نقاط بی حرکت در محدوده پیش رو و مشخص شده در تصویر می سازد و اگر تشخیص رها شدن و گم شدن شیء که براساس پردازش شباهت صحنه پیش رو و پشت صحنه می باشد، شباهتی وجود نداشته باشد پس از اتمام زمان تنظیم شده، اعلام هشدار انجام می گیرد.
با توجه به این واقعیت که این سیستم متمایز بودن شیء رهاشده و گم شده درتصویر که براساس شباهت صحنه پیش رو و پشت صحنه را پردازش می  کند، ممکن است باعث تشخیص طبقه بندی در یک وضعیت اشتباه شود به این صورت که پیش زمینه و پس زمینه هر دو بسیار پیچیده باشد.
هشدار رهاشدن در صورتی که اگر مسافران وسایل نقلیه به مدت زمان طولانی در محدوده تشخیص بمانند نیز فعال می شود. برای فیلتر کردن اینگونه از الارم ها، بطورکلی شیءهای رهاشده کوچکتر از افراد و وسایل نقلیه هستند، و کاربران می توانند افراد و وسایل نقلیه را بوسیله تنظیم حداقل و حداکثر تشخیص، فیلتر کنند. بعلاوه، با این تنظیم، هشدار خطا شیء رهاشده ای که بوسیله تردد افراد در مدت زمان مشخص ایجاد می شود نیز از بین برود.
 

تنظیمات مرحله به مرحله

1. از طریق اینترنت اکسپلورر به منوی setup دوربین و سپس IVS را کلیک کنید تا منویی در سمت راست تصویر نمایش داده شود، انگاه گزینه Enable را فعال کنید. با کلیک کردن برو روی علامت add rule می توانید یک rule ایجاد کنید و با اضافه کردن rule ها، به صورت پیش فرض rule ایجاد شده با نام های object 1, object 2, object 3 نشان داده می شود که می تواند نام این ruleها را تغییر دهید. پس از ایجاد rule منوی تنظیمات جدیدی نشان داده می شود.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در دوربین مداربسته داهوا
2. برای انتخاب Object Abandoned-شیء رهاشده یا Object missing-شیء گشمده بروی rule type کلیک کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در دوربین مداربسته داهوا
3. گزینه min last time به این معنی است که مدت زمان ماندن یا ناپدید شدن هدف برای فعال کردن هشدار، می توان تنظیم کرد.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در دوربین مداربسته داهوا
4. یک محدوده تشخیص را رسم کنید. یکی برای شی محدوده تشخیص شیء رهاشده که با رهاشدن جسم با مدت زمان مشخص شده در این محدوده هشدار فعال می شود، یکی برای شیء گمشده که با جابجایی جسم با مدت زمان مشخص شده در این محدوده هشدار فعال می شود.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در دوربین مداربسته داهوا
5. دوره فعالیت (Working period) طبق تنظیمات پیش فرض، به صورت شبانه روز در هفته(all day) می باشد.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در دوربین مداربسته داهوا
6. تنظیم فعالسازی هشدار بر اساس ضبط، snapshot، ارسال ایمیل، خروجی رله (relay-out) می باشد.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در دوربین مداربسته داهوا
7. حداقل و حداکثر اندازه محدوده تشخیص سوژه در قسمت Target filter قابل تعیین است که حداقل محدوده با کادر کوچکتر و حداکثر محدوده با کادر بزرگتر قابل تعیین است.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در دوربین مداربسته داهوا
 

تنظیم رابط تصویری سیستم

پیش نیازها

■ دستگاه NVR با قابلیت IVS
دوربین مداربسته با قابلیت IVS
 

ویدئو نحوه تنظیمات

دستوالعمل مرحله به مرحله

1. به منوی Event بروید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در NVR داهوا
2. منوی سمت چپ گزینه IVS را انتخاب کنید سپس گزینه enable  را فعال و بر روی rule setup کلیک کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در NVR داهوا
3. ایکون دوم (missing object) را انتخاب کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در NVR داهوا
4. rule از قبل تنظیم شده را رسم کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در NVR داهوا
5. بر روی apply کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در NVR داهوا
 

تنظیمات نرم افزار Smart PSS

پیش نیازها

■ نرم افزار Smart PSS
■ دستگاه دارای قابلیت IVS
■ برورسانی دستگاه ها به اخرین فریم ویر
 
 

ویدئو نحوه تنظیمات

 

دستوالعمل مرحله به مرحله

1. پس از اجرای نرم افزار Smart PSS در منوی سمت راست بر روی دوربین دارای IVS راست کلیک کرده و گزینه IVS channel config را انتخاب کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
2. در قسمت rule type عبارت Taken away detection را انتخاب کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
3. شما می توانید در این مرحله  rule  خود را رسم نمایید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
4. شما در این مرحله پایانی می توانید با دو کادر مجزا بزرگترین شیء و کوچکترین شیء را رسم نمایید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
 

ادامه تنظیمات در نرم افزار Smart PSS

پیش نیازها

■ نرم افزار Smart PSS
■ دستگاه دارای قابلیت IVS با ویژگی Abandoned/Missing Detection
■ برورسانی دستگاه ها به اخرین فریم ویر
 

دستوالعمل مرحله به مرحله

1. نرم افزار Smart PSS را اجرا و سپس لاگین کنید. live view را انتخاب کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
2. از منوی ظاهر شده دوربینی که دارای قابلیت IVS می باشد راست کلیک کرده و سپس IVS channel config را انتخاب کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
3. بر روی گزینه IVS کلیک و سپس next را انتخاب کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
4. شما می توانید در این قسمت با رسم یک کادر rule از قبل تنظیم شده را اعمال کنید تا محدوده تشخیص ثبت شود.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
5. در سربرگ rule config بخش target filter باید rule مورد نظر را رسم کنید. سپس بروی apply کلیک کنید. در اخر save را کلیک کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
6. در سربرگ rule config بخش Rule Details بروی دکمه add rule کلیک کنید و در بخش rule type باید abandoned object را انتخاب کنید. محدوده abandoned را رسم کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
7. پس از رسم بروی apply و سپس save را کلیک کنید.
تنظیمات Object Abandoned / Missing در نرم افزار Smart PSS داهوا
عنوان گروه اندازه نوع فایل دانلود